Rijwiel Toer Club Hilvarenbeek (R.T.C.H.)
opgericht 5 juli 1976

Kamer van Koophandel Midden Brabant
ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer: 40258069.

Nederlandse Toer Fiets Unie (N.T.F.U.)
lidmaatschap onder nummer: 111094.

Bankrelaties:
Rabobank Hart van Brabant rekeningnummer: NL66 RABO 0122 3081 07

Secretariaat:
G. Vissers, Uranusstraat 14, 5081TB Hilvarenbeek, 06-52483303
e-mail: info@rtch.nl 

Bestuur RTCH
Functie naam
Voorzitter Mark Waterreus
Penningmeester Jan de Koning
Secretaris Gerard Vissers
Bestuurslid Rob van de pas
Bestuurslid Ronald Buckmann

Programma:

Hierna volgt een overzicht van de wekelijkse toertochten voor weg en MTB met daarbij aangegeven voor de wegritten de snelheid die voor die tocht als maximum wordt aangehouden en voor de MTB de afstand die voor die tocht als richtlijn geldt. Voor de zondagtochten geldt verder dat als er op een zondag een feestdag valt wordt de tocht op de daarop volgende maandag gereden. Zie ook evenementen voor bijzonderde fietsevenementen (BFE's)
Het vertrek is steeds vanaf LACO sportcentrum, Roodloop 6 en de Rijwiel Toer Club Hilvarenbeek fietst onder het motto "Samen uit, samen thuis".

De MTB'ers rijden op zondagochtend in meerdere groepen. Recreatief (50 km),  Sportief (50 - 60 km) en Elite (60 km). Let op dat je bij vertrek bij de juiste groep aansluit.

Wegritten woensdag max snelheid 35 km/uur
Van Tot Vertrek
01-01 31-03 geen tochten
01-04 30-04 18:15 uur
01-05 31-08 18:45 uur
01-09 30-09 18:15 uur
01-10 31-12 geen tochten
Wegritten vrijdag max. snelheid 27 km/uur
Van Tot Vertrek
01-01 31-12 13:00 uur
MTB ritten Zondag 50 en 60 km
Van Tot Vertrek
01-01 31-12 09:00 uur
Wegritten woensdag max snelheid 30 km/uur
Van Tot Vertrek
01-01 31-03 geen tochten
01-04 30-04 18:30 uur
01-05 31-08 19:00 uur
01-09 30-09 18:30 uur
01-10 31-12 geen tochten
Wegritten zondag max. snelheid 30 km/uur
Van Tot Vertrek
01-01 31-12 09:00 uur